گرامر حال استمراری

زمان حال استمراری
آموزش

زمان حال استمراری

کاربردها: ۱. برای کاری که همین الان دارد اتفاق می افتد: I am reading a book. They are playing volleyball. He is running. ۲. برای

ادامه مطلب »