گرامر

زمان گذشته ساده
گرامر

زمان گذشته ساده

وقتی می خواهیم درباره ی کاری صحبت کنیم که در گدشته معین انجام و تمام شده از زمان گذشته ساده استفاده می کنیم. برای مثال:

ادامه مطلب »
زمان حال استمراری
آموزش

زمان حال استمراری

کاربردها: ۱. برای کاری که همین الان دارد اتفاق می افتد: I am reading a book. They are playing volleyball. He is running. ۲. برای

ادامه مطلب »
آموزش

زمان حال ساده

از زمان حال ساده برای بیان عملی که بعضی وقتها، یا همیشه به صورت عادت انجام میشود و همیچنین حقایق کلی استفاده میکنیم: برای مثال:

ادامه مطلب »
یادگیری دستور زبان انگلیسی
گرامر

یادگیری گرامر انگلیسی

یادگیری گرامر انگلیسی به طور موثر می تواند یک کار چالش برانگیز باشد، اما چندین استراتژی وجود دارد که می توانید برای آسان تر و

ادامه مطلب »