جستجو

تقویت اسپیکینگ با آهنگ Chris de Burgh

انگلیسی با اهنگ

Carry Me (Like A Fire In Your Heart)

There is an answer, some day we will know,
And you will ask her, why she had to go,
We live and die, we laugh and we cry,
And you must take away the pain,
Before you can begin to live again;

So let it start, my friend, let it start,
Let the tears come rolling from your heart,
And when you need a light in the lonely night,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart;

There is a river rolling to the sea,
You will be with her for all eternity,
But we that remain need you here again,
So hold her in your memory,
And begin to make the shadows disappear;

Yes let it start, my friend, let it start,
Let the love come rolling from your heart,
And when you need a light in the lonely night,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart;

And when you need a light in the lonely night,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart;

And when you need a light in the lonely night,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوست داری جدیدترین موضوعات مربوط به یادگیری زبان رو یکجا داشته باشی؟

ایمیلت رو وارد کن!

منابع و مطالب رو رایگان برات میفرستیم!

در ادامه

مطالب مرتبط

جملات شرطی نوع ۱

جملات شرطی نوع اول

جملات شرطی نوع اول در انگلیسی برای بیان احتمال یا امکان رخ دادن یک عمل یا رویداد در آینده استفاده میشوند. این جملات از دو

reading

دانلود کتاب select readings-Elementary

“Select Readings” یک مجموعه کتاب برای تقویت مهارت خواندن و درک مطلب در زبان انگلیسی است. این مجموعه شامل متون متنوعی از مقالات، گزارش‌ها، داستان‌ها

برای ثبت نام در دوره های آفلاین و آنلاین مشخصات خود را وارد کنید.