گرامر حال ساده

زمان حال استمراری
آموزش

زمان حال استمراری

کاربردها: ۱. برای کاری که همین الان دارد اتفاق می افتد: I am reading a book. They are playing volleyball. He is running. ۲. برای

ادامه مطلب »
آموزش

زمان حال ساده

از زمان حال ساده برای بیان عملی که بعضی وقتها، یا همیشه به صورت عادت انجام میشود و همیچنین حقایق کلی استفاده میکنیم: برای مثال:

ادامه مطلب »