روش سایه

تکنیک سایه یا shadowing
آموزش

تکنیک shadowing چیست؟

ممکن است صحبت کردن به زبان انگلیسی و تمرین آن برای بعضی ها دشوار باشد. تکنیک Shadowing یا سایه یکی از بهترین روش ها برای

ادامه مطلب »